Friday, April 13, 2012

Kandungan Brotowali

Rasanya pahit namun menyejukkan.

Kandungan zat brotowali adalah:
alkaloid.
Dammar lunak.
Pati.
Glikosida.
Pikroretosid.
Zat pahit pikroretin.
Palmatin.
Kolumbin.
Kokulin.

Sumber:
berbagai sumber.